Dálkový přístup

Dálková správa umožňuje výrobnímu podniku (zákazníkovi) rychlou technickou podporu od dodavatele elektrozařízení. Jedná se především o správu PLC a HMI. Ta umožní vzdáleně (přes modemové linky, GPRS či internet) monitorovat činnost u zákazníka, modifikovat celou aplikaci zákazníka, případně přesouvat data k zákazníkovi či od něj. Takto je ještě více podpořena kontinuita a flexibilitavýroby a jsou minimalizovány případné odstávky.

Dálkové monitorování technologických zařízení

V aplikacích, kdy zařízení je připojeno k síti internet, je možné po vložení příslušného hesla pro přihlášení do dané aplikace provádět např. monitorování vzdáleného PLC (zařízení, které PLC obsluhuje) z kanceláře, z domova či z dovolené.

Vyhodnocovat je možné stroje, zařízení či technologické celky pomocí automatizovaného sběru dat, jejich uložení v centrální databázi a zobrazení např. pomocí tabulek, grafů či vizualizačních obrazovek.

Výhody:
• Okamžitý přehled o dění na sledovaných strojích a technologiích
• Okamžitě dostupný pohled na historické údaje
• Možnost použití jako součást vizualizace stroje
• Možnost přenosu dat do vyšších firemních IT systémů
• Hlídání mezních parametrů výroby
• Kontrola technologické kázně
• Možnost ovládání přes webové rozhraní
• Prezentace a export zaznamenaných dat formou www stránek