Výkresová dokumentace

Je zhotovována v projekčním software E-Plan Electric P8 – Profi.

Jsou aplikovány nejnovější trendy v oboru. Vždy vycházíme z nejnovějších platných evropských směrnic, nařízení a příslušných norem. Tvorba dokumentace je navíc popsána v podnikové normě “ Konstrukční dokumentace elektro – ŽN KE1″.

Dle individuálního požadavku zákazníka jsme schopni vytvářet dokumentaci v předloženém standardu a dle zásad platných ve firmě zákazníka.

Standardem je předání dokumentace v papírové formě, dále na CD/ DVD. To vše v jazykové mutaci požadované zákazníkem.