Realizované obchodní případy – rok 2011

V tomto roce byly realizovány následující akce:

– Rovnačka XRK 2-220 (Čína)

– Rovnačka XRK 2-60 (Čína)

– Oprava lisu CDR 500 (SR)

– Automatizace a řízení regálových skladových zakladačů RZP (dokončení)

– Rovnačka XRK 2-70 (Čína – dokončení)

– Rovnačka XRK 2-90 (Čína – dokončení)

– Lis CTHN 3000 (dokončení)

– Rekonstrukce horizontální vyvrtávačky WD200 na CNC provedení

– Kontejnerové nůžky na šrot CNS 400K

– Kontejnerové nůžky na šrot CNS 320K

– Kontejnerové nůžky na šrot s elektropohonem CNS 400K-E

– Paketovací lisy CPB 100

– Montáž, oživení a seřízení kovacího souboru (lis CKVX 2500, kolejový manipulátor QKK 20, ingotový vůz
QHK20, otočný zvedací stůl QHZ20, otočný kovací stůl QWK20) u zákazníka v Rusku

– Studie „Automatizace a řízení“ pro zákazníka v SR

– Montáž, oživení a seřízení lisu PKZV 800/ 4000 u zákazníka

– Soustruh SRM 1000

– Montáž, oživení, seřízení a zkoušky stacionárních nůžek na šrot CNS 1100 u zákazníka v Rusku

– Lis LKDS 800 + zřetězení

– Automatizace tryskací komory CKM 4/6

– Automatizace velebrátoru WS50

– Rekonstrukce jeřábu J5-04

– Rekonstrukce jeřábu K1 (kovárna)

– Rekonstrukce stohovacího jeřábu (zakladače)

– Rekonstrukce lisu CDN 400 C

– Linka k lisu CTHN 3000 (Doprava, periferie, zřetězení, nadřazený řídicí systém)

– Lis LEN 40 C

– Paketovací lis CPB 200 (Sk)

– Ozubárenský stroj ZFWZ 2000

– Paketovací lis CPS 630

Poslední aktualizace provedena dne 17. 2. 2012