Na následujících příkladech jsou nastíněny různé možnosti architektury dálkové správy