Modelové příklady

Máme k dispozici nadstandartně vybavenou laboratoř, ve které naši programátoři mají možnost ladit dílčí části SW projektů, a to včetně velmi náročných aplikací. Výhodou je možnost nasimulování většiny potřebných úloh a takto zajistit maximální přípravu SW projektu již v kanceláři. Tímto se minimalizuje čas programátora strávený při vývojí PLC na montáži a u koncového zákazníka.

LABORATOŘ ELEKTRO-příklad simulovaných úloh, včetně zkoušek

Základní zkušební úlohy:

1. komunikace s měničem UNIDRIVE SP pomocí analogového signálu a ovládání ze svorkovnice měniče
2. komunikace s měničem pomocí PROFIBUS-DP (místo analog.žádosti nyní digitální zadání úrovně otáček po síti v kombinaci s ovládáním měniče ze svorkovnice – signály blokování, start
3. elektronická hřídel – polohová vazba: motor+snímač polohy řízen pomocí zadávání žádané polohy z externího snímače úhlu.Žádaný úhel i skutečný úhel hřídele motoru zobrazovat pomocí MP277 (OP77B)
4. zprovoznění komunikace s dálkovými vstupy fy TURCK (SDPB-0800D-0007)
5. otočení pohonu o zadaný úhel – zadat úhel, potvrdit a zobrazovat na MP skutečný úhel, o který se pootočí hřídel motoru.Vyhodnotit diferenci (rozdíl mezi žádanou a skutečnou hodnotou)
6. zadávání velikosti otáček motoru pomocí zadání čísla na panelu MP277 (OP77B), komunikace s měničem viz bod č.2
7. diagnostika – na MP277 vytvořit tabulku s možností sledování okamžitého stavu digitálních vstupů a výstupů
8. zobrazení chybového hlášení při poruše (vytvořit databázi chybových hlášení)
9. zobrazení stavového hlášení při žádosti o signalizaci probíhajících operací

Rozšířené zkušební úlohy-komunikace EnDat, SSI, polohování, vazba pohonu s odměřováním:

10. komunikace absolutního jednootáčkového encoderu (EnDat) s měničem UNIDRIVE SP, pomocí SM – universal modul plus převést data na TTL signál, tento přivést na polohovou kartu FM351 automatu S7-300, data zpracovat a na HMI panelu zobrazovat aktuální polohu
11. komunikace absolutního jednootáčkového encoderu (EnDat) s měničem UNIDRIVE SP, pomocí SM – Profibus DP přenést a zpracovat data a na HMI panelu zobrazovat aktuální polohu
12. komunikace absolutního jednootáčkového encoderu (SSI) s měničem UNIDRIVE SP, pomocí SM – universal modul plus transportovat data ve formátu SSI na vstup polohové karty FM351 automatu S7-300, data zpracovat a na HMI panelu zobrazovat aktuální polohu
13. komunikace absolutního jednootáčkového encoderu (SSI) s měničem UNIDRIVE SP, pomocí SM – universal modul plus transportovat data ve formátu SSI na vstup polohové karty FM351 automatu S7-300, data zpracovat a provést polohovou vazbu – na HMI panelu se nastaví žádaná hodnota a po potvrzení se provede automatické polohování do žádané hodnoty.Současně se zobrazuje na HMI panelu skutečná hodnota a odchylka (diference)
14. komunikace absolutního jednootáčkového encoderu (SSI) s měničem UNIDRIVE SP, pomocí SM – Profibus DP přenést a zpracovat data a na HMI panelu zobrazovat aktuální polohu
15. komunikace absolutního jednootáčkového encoderu (SSI) s měničem UNIDRIVE SP, pomocí SM – Profibus DP přenést a zpracovat data do PLC S7-300. Dále provést polohovou vazbu – na HMI panelu se nastaví žádaná hodnota a po potvrzení se provede automatické polohování do žádané hodnoty.Současně se zobrazuje na HMI panelu skutečná hodnota a odchylka (diference)
16. simulace absolutního víceotáčkového encoderu (SSI) pomocí trvale napájeného vyhodnocovacího modulu (SM – universal modul plus) pomocí záložního zdroje
17. hlídání polohy pomocí bezp.PLC modulu PNOZ ms1p a přenos aktuální polohy pomocí PROFIBUS-DP do řídícího systému SIMATIC S7-300. Dále provést polohovou vazbu – na HMI panelu se nastaví žádaná hodnota a po potvrzení se provede automatické polohování do žádané hodnoty.Současně se zobrazuje na HMI panelu skutečná hodnota a odchylka (diference)

Vizualizace, komunikace s procesním PC, komunikace s nadřazenými stanicemi, dálková správa pomocí modemu a tel.linky:

18. komunikace pomocí modulu NET s procesním PC
19. komunikace pomocí PROFIBUS-DP s procesním PC
20. vizualizace na procesním PC pomocí SW WinCC, ovládání procesu z PC a monitoring procesu (grafy, obrázky, tabulky)
21. příprava vizualizačních obrazovek (jednotný profil) pro možné předložení zákazníkovi k odsouhlasení struktury obrazovek (pomocí SW WinCC)
22. příprava vizualizačních obrazovek (jednotný profil) pro možné předložení zákazníkovi k odsouhlasení struktury obrazovek (pomocí SW CONTROL TECH)
23. tvorba databází (zpracování požadovaných zobrazovaných údajů do DB aplikace) pro možný přenos do nadřazeného systému řízení
24. dálková správa PLC pomocí modemu procesního PC a tel.linky. Monitoring procesu po telefonní lince, zásah do SW PLC po telefonní lince
25. dálková správa PLC pomocí připojení řídícího systému do sítě ETHERNET, monitoring přes Ethernetové rozhraní
26. komunikace přes Ethernet s PLC od jiného výrobce (KOYO DL206)
27. elektronická hřídel pomocí přídavných karet měničů a autonomního řízení přímo měničem MASTER. Stanovit velikost odchylky obou pohonů a tuto zobrazit na MP277.Dále zobrazit zadávací žádost a porovnat s aktuální polohou obou pohonů.
28. elektronická hřídel pomocí S7-300 PLC – vazba je řízena a sledována pomocí PLC, vyhodnocení aktuální polohy obou pohonů zobrazit na MP277.Dále zobrazit zadávací žádost (2 varianty: úhel otočení, zadávaný pomocí IRC nebo pomocí číselné hodnoty z klávesnice vizualizačního PC a panelu MP 277)a porovnat tuto s aktuální polohou obou pohonů.Provést více programových skladeb a vybrat řešení, kde je nejmenší polohová odchylka mezi dvěma pohony.Jednotlivá řešení rovněž vyhodnotit graficky na obrazovce procesního PC.
29. připojení rotačního snímače (TURCK T8.5860.xx3x.3001) s výstupem PROFIBUS-DP.Provést srovnání rychlosti odezvy tohoto absolutního snímače se snímači ARC, absolutního snímače s výstupem SSI, absolutního snímače s výstupem EnDat, připojenými přes polohovací kartu SIMATIC FM 351
30. řízení proporcionálního hydraul.ventilu (HYTOS PRL1 06-16-0-24) pomocí analogového napěťového výstupu a řídící karty (EL2-24DA) proporcionálního ventilu (nastavování řídící charakteristiky-rychlosti přestavení na řídící kartě proporcionálního ventilu)
31. přímé řízení proporcionálního hydraul.ventilu (HYTOS PRL1 06-16-0-24) pomocí analogového napěťového výstupu (nastavování řídící charakteristiky-rychlosti přestavení přímo v PLC), zobrazení nastavovaných konstant při režimu SEŘIZOVÁNÍ na procesním PC a na MP277, rovněž zobrazovat grafický průběh otevírání a zavírání hydraul.proporcionálního ventilu