Softwarová část

Jak je patrné z následujícího příkladu, výpis sw PLC je podrobně komentovaný v jazyce dle požadavku zákazníka. Struktura je koncipována tak, aby sw PLC byl pro servisní pracovníky (včetně pracovníků zákazníka) přehledný, dobře čitelný a snadno pochopitelný.