První etapa rekonstrukce – hlavní výrobní základna

Druhá etapa rekonstrukce – pracoviště seřizovačů, expedice

Třetí etapa rekonstrukce – skladové hospodářství, nové výrobní prostory

Čtvrtá etapa rekonstrukce – samostatný mezisklad elektro