Realizované obchodní případy – rok 2012

Linka k lisu LKDS 800 (ČR) – dokončení

– Rovnačka XRK 2-220 (Čína) – dokončení

– Rovnačka XRK 2-180 (Čína)

– Rovnačka XRK 2-60 (Čína) – dokončení

Linka k lisu CTHN 3000 – doprava, periferie, robot, lis – zřetězení, nadřazené řízení (SR)

– Montáž, oživení, seřízení a zkoušky 1ks lisu RL 400 s dopravou, manipulací a chlazením (Rusko)

– Rekonstrukce obráběcího stroje WD 200 na CNC provedení – ŽĎAS

– Nůžky pro zpracování šrotu CNS 730 MPC (s dieselmotorem)

– Nůžky pro zpracování šrotu CNS 400 K (s dieselmotorem)

– Nůžky pro zpracování šrotu CNS 400-E (s elektromotorem)

– Technologické rozvody zavařecího pracoviště – ŽĎAS

– Paketovací lisy CPB 100

– Rovnačka XRK 10-150 (Čína)

– Kovací soubor s lisem CKV 1600 a manipulátorem nové koncepce QKK 8 – ŽĎAS

– Úprava řízení tlakové stanice kovárny ŽĎAS

Odvíječka s rovnačkou a zavážením svitků (ČR)

– Frézka na ozubení „Kolomna“ – rekonstrukce, včetně řízení

Hydraulická zkušebna ŽĎAS (převozní stand, 3x vývojový stand, řízení zdroje tlaku, zřetězení, operátorské pracoviště, technologické rozvody, kamerový systém)

– Otočný obráběcí stůl ISO 50 – rekonstrukce, včetně řízení a odměřování – ŽĎAS

– Otočný obráběcí stůl E 20 – rekonstrukce, včetně řízení a odměřování – ŽĎAS

Jeřáb č.99 – rekonstrukce – ŽĎAS

Rekonstrukce pohonů obráběcího stroje W 200 HC (ČR)

Rekonstrukce osvětlení a rozvodů kanceláří H4, H5 – ŽĎAS

Rozvody elektro (technologické, včetně dodávky rozvaděčů) – modelárna ŽĎAS

– Manipulátor QKK 50 – Rusko

Jeřáb otočný venkovní č. 88 – rekonstrukce elektro

– Řízení dávkování a dopravy agropeletek – energetika ŽĎAS

Lis CYAB 1200 + zavážecí stoly (automobilový průmysl) – Španělsko

– Úprava jeřábu č. 35 – rozvody, doplnění dálkového ovládání – ŽĎAS

– Úprava jeřábu č. 8 – rozvody, doplnění dálkového ovládání – ŽĎAS

Poslední aktualizace provedena dne 2. 11. 2012