Jeřáby, zakladače

Jeřáb mostový – K1 – 12,5 t/ 32 t

Zakladač 1MK

RZP 1000 – regálové zakladače