Projekce

Ke kvalitní vývojové a projekční činnosti používají naši projektanti nejpoužívanější projekčními systémy CAD/CAE a ostatní podpůrný software, například z oblasti dimenzování a normalizace. Dokonalá znalost těchto systémů umožňuje našim pracovníkům vytvářet projekty, které odpovídají všem požadavkům a zvyklostem zákazníka a díky kterým je pak možno pružně reagovat na další přání či změny zákazníka. Ke všem našim realizovaným zakázkám dodáváme kompletní projektovou dokumentaci. Ta je vždy zpracovaná v požadované jazykové mutaci a v souladu s normami dle ČSN, DIN, IEC nebo norem státu, kam bude zařízení dodáváno. Součástí projektové dokumentace je i popis zařízení s návodem k údržbě a podrobný návod k používání. I tyto dokumentace jsou zákazníkovi dodány v požadované jazykové mutaci.

Zabýváme se jednak zhotovením elektrozařízení pro nové stroje či technologické celky, jednak zhotovením elektrozařízení starších opravovaných strojů či technologických celků. Naším cílem je spokojený zákazník. Vždy se snažíme naprojektovat zařízení tak, aby bylo účelné, uživatelsky přívětivé, s minimálními náklady na provoz a servis. Mimo jiné splníme požadavky zákazníka z oblasti dálkové správy s připojením pomocí modemu a telefonní linky dodávaného zařízení nebo např. dálkového monitorování a zobrazování vybrané části technologie na stránkách www.

Při realizaci jednotlivých výrobků spolupracujeme se zákazníkem tak, aby byly zajištěny všechny jeho (i dodatečné) požadavky, a to vše v příznivých ekonomických relacích.

Používaný projekční software:

-EPLAN Electric P8

-AutoCAD 2015

Naši technici zpracují projekty vždy v rozsahu dohodnutém se zákazníkem. Standardní projekt, zhotovený našimi techniky, obsahuje následující:

-Projekt silové části

-Projekt řídících a informačních systémů

-Projekt instrumentace MaR


Projekt může být dle požadavku zpracován jako částečný s tím, že doplňuje projekt zajištěný zákazníkem.
Ke každému projektu je vypracována kompletní dokumentace. Její obsa pro složitější zařízení je následující:

Výkresová část

1. Úvodní list(y) projektu

2. Seznam dokumentace

3. Přehledové schéma silových obvodů a systému řízení

4. Vlastní obvodové schéma řazené do skupin včetně rozhraní, např. na stávající zařízení

5. Dispozice vnějších spojů

6. Zapojovací schéma vnějších spojů. Jsou-li propojeny kabely, musí být navíc kabelová listina

7. Zapojovací schéma konektorů

8. Rozmístění přístrojů v rozvaděči

9. Přístrojové vybavení vnitřnícha vnějších spojů

10. Ovládací prvky na rozvaděčích

11. Ovládací prvny na panelech

12. Štítky

13. Dimenzování vodičů, není-li uvedeno ve schématech

14. Zkušební plán zařízení (může být součástí systémové analýzy)

15. Signální list – rozhraníHW-SW (přiřazení SW adres jednotlivým I/O řídícího systému apod.)

16. Výpis programu PLC včetně detailních komentářů (CD, DVD)

17. Soubory s obrazovkami vizualizace (HMI, SCADA), (CD, DVD)

18. Záloha konfigurace, parametrického programování pohonů (CD, DVD)

Textová část

1. Systémová analýza při použití řídícího systému (může být součástí Návodu k používání)

2. Návod k používání (návod k obsluze a údržbě)

3. Návody k používaní od nestandartních komponentů (měniče, moduly apod.), popř. katalogové listy od nestandartních komponentů

4. Analýza funkčních zkoušek naprázdno dle požadavků ostatních dodavatelských subjektů

5. Analýza funkčních zkoušek při zatížení dle požadavků ostatních dodavatelských subjektů

6. Popis zkušebního provozu (návaznost na požadavkyostatních dodavatelských subjektů)

PROJEKT VŽDY DODÁVÁME V JAZYKOVÉ MUTACI POŽADOVANÉ ZÁKAZNÍKEM.

Přestože naše projekční kancelář je nezávislá na dodavatelích technických a programových prostředků, existuje zde určitá profesionalizace, specializace a know-how v projektování a efektivním využití následujících zařízení významných světových výrobců:

1) VN stanice – ABB, Siemens

2) AC/DC frekvenční měniče – Siemens, Danfoss, Control Techniques, Lenze, TG-drive, Schneider, ABB, Yaskava

3) Snímače, převodníky – Siemens, Balluff, Turck, RSF, Heidenhain, IFM, Schneider Electric, Omron, Euchner

4) PLC, řídící systémy – Siemens, MEFI, KOYO, Bernecker&Rainer, Allen-Bradley, PILZ

5) Rozváděčové skříně, vybavení – Rittal, Schrack, Spálovský, OEZ, Siemens, Schneider Electric, Finder, Wieland, ELTECO, DOLD