Standardně nabízíme

DÁLKOVÁ SPRÁVA DODANÉHO ZAŘÍZENÍ PROGRAMÁTOREM PLC a HMI ze ŽĎAS, a.s.

Nabízíme možnost vzdáleného připojení pomocí modemu nebo připojením do sítě Ethernet (Internet).

Z důvodu rychlosti upřednostňujeme internetové připojení (drátově nebo Wi-Fi) před připojením pomocí GSM či pomocí telefonní linky.

Programátor PLC a HMI takto získá na základě požadavku zákazníka možnost vzdáleného připojení a tedy možnost diagnostikovat aktuální stavy řízení (diagnostika vstupů, výstupů, čidel, akčních členů apod.). Rovněž tak má možnost sledovat průběh jednotlivých scanů programu řízení a dle těchto informací odhalit případný problém. Pokud je připojení dostatečně rychlé, je možné provádět rovněž modifikaci programu řízení.

OPTION – DÁLKOVÉ MONITOROVÁNÍ POVĚŘENÝM PRACOVNÍKEM ZÁKAZNÍKA

Disponuje-li dodávané zařízení dostatečně rychlým připojením a je-li patřičně nadimenzován řídící systém (např. CPU řady S7-300 a vyšší s integrovaným ethernetovým připojením, aplikace webového rozhraní), je možné jako OPTION vytvořit tuto úlohu dle individuálního požadavku zákazníka.

Vzdálený přístup je chráněn heslem a je možné jej provést ze vzdáleného PC(NTB), který je připojen k síti Internet.

Pověřený zástupce zákazníka má takovýmto způsobem možnost vzdáleně sledovat stavová hlášení a informace o produkci dodaného zařízení (např. chod případně režimy, vytíženost, počet produktů za časové období – např. za posledních 24 hod.).

Dále je možno takto vzdáleně zobrazovat chybová hlášení apod.